Fastighetsskötsel

– Låt Servicehuset Väst sköta om dina fastigheter. Vi tar helhetsansvar och har en bred kompetens inom företaget. Allt från Renhållning till Sophantering – vi har personalen för det!

Vad vi kan hjälpa dig med

Allmän tillsyn

Ser till fastigheten, vid brister och fel rapporteras fastighetsägaren och felen åtgärdas.

Dygnet Runt Jour

Utvändig renhållning

Pappersplockning, sopning framför entré.

Snö- och halkbekämpning

Grusupptagning sopmaskiner

Sophantering

Enligt gällande regler och avtal.

Belysningskontroll yttre och inre

Byte lampor i trapphus och ytterbelysning.

Kontroll dörrar och lås

Byte trasiga cylindrar, smörjning, justeringar.

Nyckelhantering

In och utkvittering av nycklar med nyckelkvittenser.