Trädgård & Markunderhåll

– Trädgård och markunderhåll.

Vad vi kan hjälpa dig med

Gräsklippning

Gräsklippning med ändamålsenlig maskin, putsning med trimmer, gödning av gräsmatta m.m.

 

Ogräsbekämpning

Ogräs och mossbekämpning med ånga.

 

Klottersanering

 

Rabattskötsel

Ansning rosor och vattning

 

Trädvård

Beskärning träd

 

Planteringsarbeten

All typ av plantering

 

Busk & häckklippning

Formklippning och ansning buskar/häckar, urgallring

 

Anläggningsarbeten

 

Anläggning gräs och rabattytor

 

Total park och trädgårdsskötsel

 

Plattläggning